Prima pagina

Suntem in reconstructie!

   Situată în partea de sud a județului Călărași, comuna se află în zona de contact dintre Câmpia Bărăganului și Valea Dunării, zonă marcată printr-o linie clară de diferențieri morfometrice și morfologice. Satul Independența este situat mai exact la limita estică a terasei a doua a Dunării, numită populație de coastă, dincolo de care începe Câmpul Bărăganului. Atât limanul fluviatil Galățui, cât și partea sa nordică, lacul Potcoava, sunt amplasate pe cursul inferior al Văii Berza. Lacul în zona Potcoavei adăpostește satul Potcoava, iar coada sa, lacul și valea Coadele, lungă de 4 km. Cele două sate au între ele o distanță de cca. 3 km, iar mai spre nord-est, la alți 2 km, se află cel de-al treilea sat component al comunei, satul Vișinii.

Comuna este traversată de șoseaua națională DN3, care leagă Călărașiul de București. Lângă Vișina, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ307A, care trece prin satele Independența și Potcoava și duce spre vest și nord la Alexandru Odobescu și Vlad Țepeș (unde se termină în același DN3).

  Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Independența, recent apărută, în plasa Ciocănești a județului Ialomița, având în compunere satele Fleva și Independența, cu 2140 de locuitori. În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Călărași din regiunea Ialomița și apoi (după 1952) din regiunea București. În 1964, satul Fleva a luat numele de Vișinii, iar în 1968, comuna a căpătat componența actuală după ce i s-a arondat satul Potcoava (fost în comuna Găunoși, comună împărțită între comunele Independența și Alexandru Odobescu), și a revenit la județul Ialomița, reînființat. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

sursa- wikipedia